Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
27.05.2021
We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74) O: Albowiem tak Bóg umiłował świat (428 | ....
20.05.2021
We: Duchu Święty, Boże przyjdź (659 | 4391) O: Przyjdz Duchu Świety, napełnij serca swych ....
13.05.2021
We: Pan Jezus w niebo wstępuje (- | 4386) O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | 4405) K: Lud ....
04.05.2021
We: Otrzyjcie już łzy płaczący (289 | 4172) O: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) K: Alleluja, ....
21.04.2021
We: Panie my Twoje dzieci (323 | 4404) O: Pan mój pasterzem moim jest (245 | -) K: Mój Pan jest ....
15.04.2021
We: Zwycięzca śmierci (295 | 4120) O: Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych K: Chrystus ....

Strona: 2 z 77