Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
17.02.2021
We: Będę śpiewał na cześć Pana (440 | 4526) O: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) K: W ....
17.02.2021
We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233) O: Nie samym chlebem żyje człowiek (706 | 4435) K: ....
04.02.2021
We: Jeden jest tylko Pan (21 | 4436) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | ....
26.01.2021
We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) O: Niech oblicze Twe ( - | -) K: Przybądźcie tu (- | ....
20.01.2021
We: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | 4454) O: Szukajcie wpierw (7) K: Pan mój pasterzem ....
13.01.2021
We: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407) O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 | ....

Strona: 4 z 77