Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
05.12.2020
We: Zdrowaś bądź, Maryja (784 | 1161) O: Veni Domine Jesu (183 | 4448)? K: Marana Tha przyjdź ....
01.12.2020
We: Oto Pan Bóg przyjdzie (303 | 4521) O: Niebiosa, rosę (767 | 19) K: Marana Tha, przyjdź ....
01.12.2020
We: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (311 | 4447) O: Niech Twój rozbłyśnie dzień (- | 4530) K: ....
17.11.2020
We: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507) O: Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757 | ....
12.11.2020
We: Ty dasz mi pokój serca (637 | 4434) O: Wszystko Tobie oddać pragnę (269 | 3057)) K: Panie, ....
03.11.2020
We: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) O: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446) K: ....

Strona: 6 z 77