Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
29.10.2020
We: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407) O: Głoś Imię Pana ( -| 4415) K: Kto spożywa moje ....
20.10.2020
We: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) O: To przykazanie (- | -) K: Panie, pragnienia ....
14.10.2020
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) K: Lud ....
07.10.2020
We: Pan wieczernik przygotował (32 | 4452) - zwr. 1, 2, 5 O: Oto stoję u drzwi (460 | 1867) K: ....
01.10.2020
We: Głoś Imię Pana ( -| 4415) O: Jesteś, Panie winnym krzewem (25 | 4378) K: Jeden chleb (188 | ....
24.09.2020
We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464) K: O Panie ....

Strona: 7 z 77